oswiadczenie do odbioru dziecka
               oswiadczenie rodzicow
karta informacyjna
karta informacyjna dla opiekuna
        statut Kacperkowa
umowa   regulamin
                   dodaj opinie

Specjalnie dla państwa pociech przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć opracowanych przez naszą wysoko wykwalifikowaną kadrę. Znajdzie się wśród nich coś dla każdego - zajęcia rytmiczne, sportowe, edukacyjne, plastyczne, język angielski, a także fachowa opieka logopedy oraz psychologa.

PLAN DNIA:

7:00 - 8:15 przyjmowanie dzieci do Żłobka - zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8:15 - 8:30 poranna toaletka oraz czynności higieniczne.
8:30 - 9:00 czas na śniadanko - usprawnianie czynności samoobsługowych, kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków.
9:00 - 9:10 zajęcia muzyczno-ruchowe.
9:10 - 9:30 zajęcia edukacyjne rozwijające mowę.
9:30 - 9:45 zajęcia plastyczne.
9:45 - 10:00 drugie śniadanie, owoce - rozwijanie postawy prozdrowotnej związanej z prawidłowym odżywianiem.
10:00 - 10:15 czynności higieniczne i przygotowania do spaceru.
10:15 - 11:15 spacer rekreacyjno-edukacyjny, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz zasad ruchu drogowego, obserwowanie otoczenia, poznawanie przyrody i mieszkańców Parku Zaczarowanej Dorożki, gry i zabawy na świeżym powietrzu.
11:15 - 11:45 zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę oraz pamięć.
11:45 - 12:00 czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
12:00 - 12:30 czas na obiadek.
12:30 - 14:30 leżakowanie i czas na odpoczynek.
14:30 - 14:45 czynności higieniczne i popołudniowa toaletka.
14:45 - 15:15 zabawy konstrukcyjne oraz tematyczne w małych grupach.
15:15 - 15:30 czytanie bajek.
15:30 - 16:00 czas na podwieczorek.
16:00 - 17:30 odbieranie dzieci ze Żłobka - zabawy dowolne